Buro Fludo voor tekst en muziek


De filosofische schuurkalender

Februari 2019

22

Ik heb gedronken van de nazi-bacil, maar ben niet besmet geraakt.

—Carl Schmitt

De politieke filosofie van Carl Schmitt (1888–1985) draait om de idee dat ‘het eigene van de politiek’ inhoudt dat vriend en vijand tegenover elkaar staan. ‘Het politieke’ heeft zo altijd de mogelijkheid in zich besloten van fysiek geweld en oorlog. De meeste mensen denker echter niet aan zijn politiek-filosofisch gedachtengoed, maar aan zijn connectie met nazi Duitsland als ze de naam Schmitt horen. Die zondebokfunctie heeft hij te danken aan zijn betrokkenheid bij het nationaal-socialistisch regime, en dan vooral in de periode 1933–1936. In de periode daarvoor was hij al actief als jurist en politiek filosoof. In 1936 werd hij in het blad van de SS aangevallen en uit alle functies die hij in het nationaal socialistisch regime bekleedde, ontheven. Aan het einde van de oorlog werd hij door de Russen gearresteerd, waarbij gezegd zou hebben: ‘Ik heb gedronken van de nazi-bacil, maar ben niet besmet geraakt’. In Neurenberg werd hij na drie verhoren vrijgesproken, en leidde tot zijn dood een teruggetrokken leven in zijn geboorteplaats Plettenberg. Vanaf de jaren vijftig kwam er weer meer belangstelling voor zijn werk en werd hij regelmatig bezocht door toonaangevende filosofen. Zo zei Koj√®ve in 1967 over zijn bezoek aan de filosoof: ‘Waar moet men in Duitsland anders heen gaan? Carl Schmitt is toch de enige, met wie het de moeite loont te spreken?’


© 2003–2019 Buro Fludo