Buro Fludo voor tekst en muziek


De filosofische schuurkalender

April 2019

19

We stevenen momenteel af op een situatie waarin extreem rechts hardop zegt wat gematigd links stiekem denkt, maar niet hardop durft te zeggen.

—Slavoj Zizek (1949) in Pleidooi voor intolerantie

Volgens de Sloveense filosoof Slavoj Zizek heeft hedendaags links de verheerlijking van de markteconomie stilzwijgend geaccepteerd. Alleen populistisch extreem rechts zet nog vraagtekens bij de onbeteugelde heerschappij van de markt. Toen Wall Street negatief op de dalende werkeloosheid reageerde, maakte de extreem rechtse Amerikaanse politicus Buchanan als enige de opmerking dat wat goed voor het kapitaal is, blijkbaar niet goed is voor de meerderheid van de bevolking.

En ook de Amerikaanse rechtse fundamentalistische militia’s lijken volgens Zizek veel op de militante extreem linkse splintergroepen uit de jaren zestig. Ook voor hen was de grootste vijand het repressieve staatsapparaat.


© 2003–2019 Buro Fludo