Buro Fludo voor tekst en muziek


De filosofische schuurkalender

April 2019

19

Schaam je je niet dat je wel alle moeite doet zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen en tot eer en aanzien te komen, maar dat je je niet bekommert om inzicht en waarheid en om het welzijn van je ziel.

—Toegeschreven aan Socrates (469–399 v. Chr.)

In plaats van dankbaar te zijn voor zijn wijze raadgevingen; zijn aansporingen om zich om hun geestelijk welzijn te bekommeren, kozen de Atheners ervoor Socrates ter dood te veroordelen. Onbegrijpelijk volgens Socrates, want zijn raad was het beste dat de Atheners ooit was overkomen. Eigenlijk had hij niet de doodstraf, maar een beloning moeten krijgen; de rest van zijn leven gratis maaltijden, zoals de winnaars van de olympische spelen kregen. Hij had dat namelijk nog meer verdiend dan zij, want ‘zo iemand maakt immers dat u gelukkig schijnt, ik dat u het bent.’


© 2003–2019 Buro Fludo