Buro Fludo voor tekst en muziek


De filosofische schuurkalender

Maart 2019

20

Hij heeft ons uit de kluisters van alle misleiding en geloof geleid.

—Volgeling van Pyrrho (360–270 v. Chr.) over zijn meester

Er bestaan mooie verhalen over Pyrrho, stichter van de sceptische school en toonbeeld van de sceptische levenshouding. Zijn getwijfel aan alles, noodzaakte hem zijn oordeel op te schorten en zorgde ervoor dat hij immer in een toestand van ataraxia; onverstoorbaarheid was. Velen hadden diepe bewondering voor de onverstoorbaarheid die hij aan de dag zou hebben gelegd. Zo vertelde een van zijn volgelingen over hem: ‘Nooit bracht iemand of iets hem van zijn stuk - als iemand bij hem wegliep als hij midden in een verhaal was, dan maakte hij dat voor zichzelf af.’


© 2003–2019 Buro Fludo