Buro Fludo voor tekst en muziek


De filosofische schuurkalender

April 2019

19

De derde en gevoeligste krenking evenwel zal de menselijke grootheidswaanzin treffen door toedoen van het moderne psychologische onderzoek, dat aan het Ich duidelijk wil maken dat het niet eens de baas is in eigen huis, maar genoegen moet nemen met de schamele berichten over wat er zich onbewust in zijn zielenleven afspeelt.

—Sigmund Freud (1856–1939), Inleiding tot de psychoanalyse

De eerste twee wetenschappers die de menselijke grootheidswaanzin krenkten waren Copernicus en Darwin. De derde is Sigmund Freud die beweert dat ieder mens geleid wordt door sexuele asociale driften die hij nooit onder controle zal krijgen. De mens is niet meer het middelpunt van het heelal, niet meer de kroning op de schepping en zelfs niet meer heer en meester over zijn eigen Ich.


© 2003–2019 Buro Fludo